Introduksjon til Adventor CRM – Bruksanvisning

Adventor CRM er konstruert for å være brukervennlig og lettfattelig. Vår målgruppe er mindre bedrifter eller bedrifter som ikke har komplekse behov.

Ord og uttrykk

  • Bedriftskunde – En organisasjon. Vi anbefaler å være nøyaktig på organisasjonsnummer og juridisk navn.
  • Privatkunde – En privatperson som er kunde
  • Kontaktperson – Kundens kontaktpersoner. En privatkunde vil ha seg selv som kontaktperson.
  • Kundekort – Hovedsiden med kundeinformasjon.
  • Personkort – Kontaktpersonens egen informasjonsside.
  • Nøkkelperson – Alle kundekort kan utnevne 1 nøkkelperson. Gjerne den som er juridisk ansvarlig for kundeforholdet. Det må ikke brukes, men kan ofte være kjekt og viktig. Nøkkelperson settes i personens personkort.

Kjekt å vite

Unike personer: En person er 1 person i Adventor CRM. Om noen jobber i to eller flere bedrifter så linker vi personkortet til de forskjellige bedriftene. Det gjøres i personkortet. Om en kontaktperson også er privatkunde, kan du opprette privatkunde fra personkortet. En privatkunde vil alltid ha seg selv som kontaktperson. Du skal slippe å legge inn en person flere ganger.

Telefonnummer: Vi skiller på mobilnummer og telefonnummer (fasttelefon/IP) konsekvent. Det skyldes at Adventor CRM har støtte for SMS. Vi anbefaler å være nøyaktig på dette.

Nøyaktighet: Vi anbefaler nøyaktighet på juridisk kundenavn og organisasjonsnummer. Det vil du få gevinst på når det gjelder fakturering. Vi har et eget felt på «kallenavn» om du ønsker å syneliggjøre et mer muntlig navn på bedriften.