Oppgaver

Oppgaver kan brukes som gjøremål for ansatte, den må ikke være knyttet til en kunde. Du kan også bruke oppgaver som pipeline for salg. Oppgaver i Adventor CRM er bygget opp med en stor fleksibilitet slik at du kan sikre full kontroll til enhver tid. Her skal vi gå igjennom både bruk og innstillinger.

Vi kan starte med å se på denne videoen: