Partnere

SMB Norge

SMB Norge (Tidligere Bedriftsforbundet) arbeider for å ivareta de mindre bedriftenes interesser og levevilkår, og være den sterke stemmen i samfunnsdebatten i saker som opptar landets bedriftsbyggere.  SMB Norge har ca. 5 000 medlemmer over hele landet.

Adventor AS er SMB-partner

 

SMB Norge partner

Protomore Kunnskapspark

Adventor AS er en del av inkubatorprogrammet hos Protomore Kunnskapspark i Molde. 

Protomore