Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for oss i Adventor, om du er besøkende på våre nettsider eller en av våre fantastiske kunder skal du vite med sikkerhet at vi tar godt vare på dine personlige data. Denne siden forteller deg litt mer om hva vi gjør og hvorfor vi gjør det

Hvilke data samler vi inn?

Når du surfer rundt på våre nettsider:

 • Vi ser hvilke av våre sider du er på og har vært på og når.
  • Hvor i verden du befinner deg (Lokasjon)
  • Din IP-Adresse
  • Om du er på mobil eller PC
  • Ditt operativsystem
  • Din nettleser
 • Har du hilst på oss via chatten, så vet vi hvem du er
  • Neste gang ser vi at det er du – eller i det minste navnet du ga oss.

Når du velger å bestille eller bli kunde:

Da har vi selvsagt en større interesse av å samle inn data, slik at vi kan betjene vårt kundeforhold på best mulig måte. Vi får da data via våre kontaktskjema eller via bestillingskjema enten online eller via andre egnede kanaler.

  • Hvor du jobber (Firmanavn)
  • Hva du jobber som (Stilling)
  • Hvem du er
   • Fornavn, mellomnavn og etternavn
   • Din epostadresse
   • Dine telefonnummer
  • Vi loggfører alle henvendelser, også herunder intersser og aktiviteter hvor vi har møtt deg, eller kan møte deg. Vi loggfører aldri sensitive persondata om helse, politisk tilhørighet, legning m.m.
  • Kjøper du noe vil du bli «merket» med vår facebook-pixel.
  • Vi henter også inn offentlige data om din bedrift, det er ikke persondata, men da vet du det også.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

All informasjon som registreres i Adventor AS er primært regulert av avtaleforhold mellom Adventor AS og kunden. Du kan bli registrert inn i våre systemer som resultat av at du skal være bruker av systemet. Adventor AS forventer at enhver kunde har innhentet samtykke fra sine ansatte til å registrere seg i tjenestene vi leverer.

Hvordan slettes og arkiveres oppslysningene?

Alle passord er kryptert. Persondata er lagret i database på server tilkoblet internett. Alle servere og databaser er beskyttet etter beste evne – men det er umulig å garantere sikkerhet ut over at vi har høy fokus på sikkerhet. Vårt mål er primært å beskytte brukernavn og passord med kryptering og gjøre slike data ubrukelige ved brudd.
Personopplysninger relatert til fakturering lagres isolert i egen datatabell og skal sikres i 5 år i tråd med regnskapsloven.
Brukere som er knyttet til aktive saker kan ikke slettes. Brukere kan benytte pseudonym eller overskrives med tom data. Databasestrukturen gjør at vi må opprettholde struktur som gjør komplett sletting umulig. Database ID-er vil opprettholdes, men alt av persondata kan endres/nullstilles.
Kundedatabaser hvor kunder har sagt opp kundeforholdet med Adventor AS vil bli slettet senest 6 måneder etter oppsigelsen er fullført.
Adventor AS vil beholde kundehistorikk på bedriftsnivå og kontaktpersoner så lenge selskapet eksisterer for å spore historikk og kontaktinformasjon for intern bruk.
Adventor AS lager tjenester som benyttes av andre selskaper. Deres egen personvernerklæring er gjeldende og retningsførende for Adventor AS.

Hvordan sikres opplysningene?

Detaljer om sikkerhet opplyses ikke offentlig. Adventor AS har fokus på sikkerhet og vil til enhver tid utbedre sikkerhet og forbedre oss i tråd med teknologisk utvikling eller etter krav fra våre kunder.
Å hindre innbrudd i data er umulig i en verden hvor hackere har bedre kunnskap enn sikkerhetsselskapene. Det er hele tiden et kappløp. Vårt mål er å sikre data etter kjente sikkerhetsprinsipper og kryptere passord på en måte som gjør data ubrukelig ved slike brudd. Alle data i våre egne systemer er lagret i Norge.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med daglig leder: Frode Heimen – frode.heimen@adventor.no – Tlf 91 91 59 80

Hvem er behandlingsansvarlig?

Behandlingsansvarlig for personopplysninger i Adventor AS er styret. Styret er ansvarlig for at selskapet følger enhver tids gjeldende regelverk i personvernloven. Formålet med innsamling av personopplysninger settes til enhver tid av styret i Adventor AS.

Ønsker du innblikk i dine persondata kan du henvende deg til oss via vårt kontaktskjema

Deler vi data med tredjeparter?

Nei, Adventor AS vil ikke utlevere opplysninger til tredjeparter direkte eller selge data videre. Men vi har partnere som er avhengig av integrasjon og informasjonsutveksling for at løsningene skal fungere. Herunder mobilnummer, epostadresser, navn og adresser må påregnes å være en del av denne informasjonen.
Som du leste under hva vi samler inn, så lagres noe data hos Google Analytics og tawk.to. Det er først når du velger å bli kunde at vi må dele data litt mer systematisk for at integrasjoner og løsningen skal fungere slik du ønsker.

 • Vi utveksler persondata med
  • Regnskapssystem PowerOffice
  • Regnskapsfører – Admento AS
  • LinkMobility AS – SMS-tjenesten
  • Creditsafe AS – Kredittsjekk
  • eMonkey AS – API-integrasjonspartner.
  • Android og iPhone Apper utviklet av Adventor AS
  • Tawk.to – Kun om du oppgir navn i chat-vinduet.
 • Våre kunder kan i tillegg utveksle persondata igjennom Adventor CRM med:
  • TripleTex Regnskap
  • Igjennom Microsoft Outlook API, Google API (Kalender/integrasjon)
  • Signere.no – BankID-signeringsmodul
  • Wave kontaktsenter – Callsenterløsning.
  • 24sevenOffice
  • Visma eAccounting
  • Visma.net
  • Igjennom vårt API har våre kunder mulighet til å sende personlige data til andre leverandører enn de som er listet her. Det er da opp til hver enkelt kunde å opplyse om dette til sine kunder.
 • Dine persondata lagres via Adventor CRM på en server plassert i Norge.
  • Ansatte i Adventor AS har tilgang til disse dataene i forbindelse med oppfølging, statistikk, salg og kundeservice.
  • Ansatte hos vår utviklingspartner ITEA AS – kan få tilgang til data i forbindelse med support.
  • Ansatte hos vår serverleverandør har ikke tilgang til eller tillatelse til å gå inn i dataene.
 • Våre utviklere jobber alltid med fiktive data og har ikke direkte tilgang til våre systemer under utvikling.
  • ITEA AS utvikler vår CRM-løsning og har mulighet til å logge seg inn i databaser i forbindelse med support hvor dette kreves for å løse saken.
  • Vår utviklingspartner i Polen – Bright Inventions Sp. z o.o. – Har ingen tilgang til personlige data

Hva er formålet?

Formålet med personopplysningene er å skape en tjeneste som effektivt kan kommunisere med våre kunder og brukere, og at våre kunder kan effektivt kommunisere med sine kunder.
Våre kunder har selv sluttkunder, og alle data som samles inn via Adventor AS sine tjenester er tilgjengelige for selskapet og underlagt samme personvernregler. Har du blitt registrert som bruker hos en av våre kunder, så vet du at dine data er trygge hos oss.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Adventor AS har et kundeforhold til bedrifter. Det er bedriftens kontaktperson som er ansvarlig for opplysningene som gis til Adventor AS. Sluttbrukere som ønsker å slette seg eller fjerne data fra systemer utviklet av Adventor AS bør gå via bedriften opplysningene kommer fra. Er du usikker på hvem det er, kan vi være behjelpelige.
Innhenting av personopplysninger skal være i tråd med Norsk lov. Ved manglende oppfyllelse av loven eller om loven kommer med endringer vil vi så fort som teknisk mulig oppdatere våre løsninger og senest innen 3 måneder.
Innsyn i våre komplette data vil kun være tilgjengelig for Adventor AS og utviklere knyttet til selskapet – herunder ansatte i ITEA AS. Hver enkelt bedrift som har et kundeforhold hos Adventor AS har innsyn i data de selv eier og er selv pliktig til å følge personvernloven.
Det er mulig å lagre data i fritekst og om kunder av Adventor AS velger å benytte fritekstfelter til å lagre sensitive data eller andre personopplysninger er dette feil bruk av tjenestene og Adventor AS er ikke ansvarlig for slik bruk. Ansatte i Adventor AS/ITEA AS vil varsle kundekontakter om slikt brudd oppdages og finne andre løsninger om det er behov. Adventor AS har rett til å slette slike data, men vil alltid forsøke å få kunden selv til å rydde opp først.

Informasjonsplikt

Ved brudd av data vil vi opplyse våre kunder om omfanget og hvilke tiltak vi gjør for å hindre at det skjer igjen. Vi forbeholder oss retten til å informere alle sluttkunder av våre kunder ved alvorlige situasjoner hvor deres data er involvert.
Personvernerklæringen vil kunne endres etter hvert som Adventor AS har behov i forbindelse med utvikling av nye tjenester. Våre kunder vil opplyses om endringer. Vi forbeholder oss til å gjøre endringer fortløpende for å være i tråd med enhver gjeldende lovgivning.